Een Oncologisch Voetzorgverlener verleent voetzorg aan kanker-patiënten. We zijn opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, voeten te verzorgen mits de situatie dat toelaat, en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een Oncologisch voetzorgverlener kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden .

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van de kankerpatiënt in een zo optimaal mogelijk conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemo of doelgerichte therapie kan veel bijwerkingen geven aan huid en nagels van de voeten. Met welke bijwerkingen u te maken kunt krijgen is afhankelijk van de therapie die u volgt of gevolgd heeft. Zo kan iemand die chemo last krijgen van het handvoetsyndroom, wat weer heel anders is dan de hand/voet huidreactie bij targettherapie. Chemo geeft reacties en afwijkingen die gedurende de kuren steeds erger worden en blijvende gevolgen kunnen hebben. Bij targettherapie oftewel doelgerichte therapie zijn de gevolgen vaak minder heftig en omkeerbaar. Ook kan lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn. Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo'n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

Naast een oncoloog bestaat het behandelteam meestal uit verpleegkundig specialisten, oncologie verpleegkundigen en psychosociaal zorgverleners.

Goede communicatie is van groot belang, zowel met de patiënt als binnen het team en met ondersteunende zorgverleners. Voor het behandelteam is het belangrijk te weten dat zij kankerpatiënten met voetproblemen veilig kunnen verwijzen naar een oncologisch voetzorgverlener.

Een OVV heeft een aanvullende opleiding gevolgd met zowel theorie als praktijkdagen. De praktijk bestaat uit stages op een oncologie afdeling van een ziekenhuis , een inloophuis voor kankerpatiënten en een hospice. 

De specialisatie voor oncologisch voetzorgverlener is mede gestart na aanleiding van een onderzoek dat in 2013 is gehouden onder 8000 voetzorgverleners. Van hen heeft 80% aangegeven dat er vaak mensen in de praktijk komen die actief voor kanker worden behandeld. Deze voetzorgverleners hebben ook aangegeven onvoldoende kennis te hebben van de ziekte kanker, de behandelingen en de bijwerkingen ervan. Daarom kunnen zij veilige voetzorg niet garanderen. Gelukkig besteden voortaan veel pedicure opleidingen steeds meer aandacht aan de oncologische voet wat een zeer positieve vooruitgang is. 

Mocht u graag meer informatie wensen dan sta ik u graag persoonlijk te woord.